Viaeterna for (quantitative) risk assessment. Simple base, systematic analysis, fast track to the right priorities.

   Door Hein van Lieverloo, Viaeterna  en Eric de Groot, Arbode:

23 september 2015     Arbode Gorinchem

Workshop en training: Variabele risicobeoordeling in arbeidsveiligheid

Samen met Arbo opleiding- en adviesbureau Arbode zal Viaeterna een nieuwe techniek voor risicobeoordeling presenteren. In alle risicomatrices die op dit moment worden gebruikt, kiest een veiligheidskundige een vaste waarde voor kansen op en effecten van incidenten en ook de blootstellingskans en het aantal blootgestelde personen is altijd een vaste waarde. De werkelijkheid is echter variabel (niet elke val heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect) en er is soms ook onzekerheid over deze werkelijkheid (van niet elk type val is er bijvoorbeeld een goede historische documentatie). Dit leidt vaak tot verschillen van inzicht tussen veiligheidskundigen en hun klant en ook tussen veiligheidskundigen onderling. De zogenaamde stochastische risicobeoordeling biedt de mogelijkheid om rekening te houden met variabiliteit en onzekerheid. Tijdens de workshop en de training zal ook de Rekenhulp Variabele Risicobeoordeling (een toepassing van Microsoft Excel) worden gepresenteerd en getraind die speciaal voor de Arbo-dienstverleners is ontwikkeld.

Meerdere vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en Arbo-dienstverleners hebben zich al aangemeld. 
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Viaeterna.
Het programma vindt u hieronder (datum gewijzigd naar 23 september).