Viaeterna for (quantitative) risk assessment. Simple base, systematic analysis, fast track to the right priorities.

Inleiding in kwantitatief risicomanagement

Inleiding in kwantitatief risicomanagement

De volgende training wordt begin 2015 gegeven.

In-company training in het Nederlands of Engels is mogelijk, desgewenst in aangepaste vorm. 
Al meer dan 60 deelnemers volgden deze training of zullen deze in 2014 afronden.

Download de brochure
  (als deze link wordt geblokkeerd door een pop-up blocker, rechtsklik en download, zie beneden of neem contact op).

Aanmelding


Edwin Blaauwgeers, Beleidsadviseur Asset Management bij Vitens NV
"Prima cursus voor deelnemers die in vogelvlucht van asset management via risico management gaan naar kwantitatief rekenen aan risico's middels kansverdelingen cq. frequentiespreidingen. Enige basiskennis van het laatste helpt wel. Al met al een aanrader! "


Op verzoek van drinkwaterbedrijf Vitens organiseerde Viaeterna deze training op 21 februari jl. voor 13 deelnemers van de Afdeling Asset management. 
Deze mogelijkheid is er ook voor uw bedrijf of instelling.