Viaeterna for (quantitative) risk assessment. Simple base, systematic analysis, fast track to the right priorities.

Training

   Door Hein van Lieverloo, Viaeterna  en Eric de Groot, Arbode:

23 september 2015     Arbode Gorinchem

Workshop en training: Variabele risicobeoordeling in arbeidsveiligheid

Samen met Arbo opleiding- en adviesbureau Arbode zal Viaeterna een nieuwe techniek voor risicobeoordeling presenteren. In alle risicomatrices die op dit moment worden gebruikt, kiest een veiligheidskundige een vaste waarde voor kansen op en effecten van incidenten en ook de blootstellingskans en het aantal blootgestelde personen is altijd een vaste waarde. De werkelijkheid is echter variabel (niet elke val heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect) en er is soms ook onzekerheid over deze werkelijkheid (van niet elk type val is er bijvoorbeeld een goede historische documentatie). Dit leidt vaak tot verschillen van inzicht tussen veiligheidskundigen en hun klant en ook tussen veiligheidskundigen onderling. De zogenaamde stochastische risicobeoordeling biedt de mogelijkheid om rekening te houden met variabiliteit en onzekerheid. Tijdens de workshop en de training zal ook de Rekenhulp Variabele Risicobeoordeling (een toepassing van Microsoft Excel) worden gepresenteerd en getraind die speciaal voor de Arbo-dienstverleners is ontwikkeld.

Meerdere vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en Arbo-dienstverleners hebben zich al aangemeld. 
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Viaeterna.
Het programma vindt u hier.


   Door Hein van Lieverloo, Viaeterna:


Inleiding in kwantitatief risicomanagement 

Deze training wordt enkele keren per jaar gegeven, de volgende in het najaar van 2015

In-company training is ook mogelijk, desgewenst in het Engels en desgewenst in aangepaste vorm.
Meer dan 60 deelnemers hebben de training inmiddels gevolgd of zullen deze in 2015 nog volgen.


Voor cursusinformatie: klik hier
Voor inschrijving: contact


Edwin Blaauwgeers, Beleidsadviseur Asset Management bij Vitens NV
"Prima cursus voor deelnemers die in vogelvlucht van asset management via risico management gaan naar kwantitatief rekenen aan risico's middels kansverdelingen cq. frequentiespreidingen. Enige basiskennis van het laatste helpt wel. Al met al een aanrader! "


Op verzoek van drinkwaterbedrijf Vitens organiseerde Viaeterna deze training op 21 februari jl. voor 13 deelnemers van de Afdeling Asset management. 
Deze mogelijkheid is er ook voor uw bedrijf of instelling. 




  By Hein van Lieverloo, Viaeterna

An introduction to quantitative risk management

Late 2015

For information about this training: click here

For application:  contact 

An in-company training is possible as well, tailored to your company's needs.
Over 60 participants followed this training or will in 2015.

Edwin Blaauwgeers, Advisor Asset Management at Vitens NV
"Excellent course for participants to get an overview from asset management to risk management and quantitative calculations of risks using probability and frequency distributions. Some basic knowledge of the latter is helpful. All in all a training to recommend! "


At the request of Vitens, the largest drinking water company of The Netherlands, Viaeterna organised the training 'An introduction to quantitative risk management' on 21 Februari 2014 for 13 participants of their Asset Management department. 
This option is available for your company or institute as well. 

This option is available for your company or institute as well. 


  By Epix Analytics, strategic partner of Viaeterna in the United States:


A variety of courses in Quantitative Risk Analysis

For information about these courses: click here  or contact me.