Viaeterna for (quantitative) risk assessment. Simple base, systematic analysis, fast track to the right priorities.

Nieuws / News

     Nieuws              Please scroll down for news   


8 oktober 2015

Viaeterna is de projectleider van een consortium dat de European Food Safety Authority ondersteunt bij statistische vraagstukken

In 2015 heeft de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) wetenschappelijke instellingen en bedrijven gevraagd om zich aan te bieden als expert bij ondersteuning van haar Methodology Unit. Deze unit ondersteunt de wetenschappelijke panels EFSA. Slechts vijf consortia voldoen volgens EFSA aan haar kwaliteitseisen. Viaeterna is de projectleider van het Nederland - VS consortium, samen met TNO Food & Nutrition, Santoxar en Epix Analytics (VS). In de periode 2015 - 2019 zal EFSA de vijf consortia vragen om biedingen als er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van statistische analyses en data management. EFSA heeft een totaal budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Klik hier voor de details over dit contract.


23 september 2015

Workshop en training Variabele risicobeoordeling in arbeidsveiligheid in samenwerking met Arbode

Samen met Arbo opleiding- en adviesbureau Arbode zal Viaeterna op 6 juli een nieuwe techniek voor risicobeoordeling presenteren. In alle risicomatrices die op dit moment worden gebruikt, kiest een veiligheidskundige een vaste waarde voor kansen op en effecten van incidenten en ook de blootstellingskans en het aantal blootgestelde personen is altijd een vaste waarde. De werkelijkheid is echter variabel (niet elke val heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect) en er is soms ook onzekerheid over deze werkelijkheid (van niet elk type val is er bijvoorbeeld een goede historische documentatie). Dit leidt vaak tot verschillen van inzicht tussen veiligheidskundigen en hun klant en ook tussen veiligheidskundigen onderling. De zogenaamde stochastische risicobeoordeling biedt de mogelijkheid om rekening te houden met variabiliteit en onzekerheid. Tijdens de workshop en de training zal ook de Rekenhulp Variabele Risicobeoordeling (een toepassing van Microsoft Excel) worden gepresenteerd en getraind die speciaal voor de Arbo-dienstverleners is ontwikkeld.

Meerdere vertegenwoordigers van bedrijven, de overheid en Arbo-dienstverleners hebben zich al aangemeld. 
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Viaeterna.
Het programma vindt u hier.

31 maart - 1 april 2015

Viaeterna uitgenodigd voor presentatie tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen NVVK

Samen met Arbo opleiding- en adviesbureau Arbode zal Viaeterna op 31 maart een nieuwe techniek voor risicobeoordeling presenteren.
In alle risicomatrices die op dit moment worden gebruikt, kiest een veiligheidskundige een vaste waarde voor kansen op en effecten van incidenten en ook de blootstellingskans en het aantal blootgestelde personen is altijd een vaste waarde. De werkelijkheid is echter variabel (niet elke val heeft bijvoorbeeld hetzelfde effect) en er is soms ook onzekerheid over deze werkelijkheid (van niet elk type val is er bijvoorbeeld een goede historische documentatie). Dit leidt vaak tot verschillen van inzicht tussen veiligheidskundigen en hun klant en ook tussen veiligheidskundigen onderling. De zogenaamde stochastische risicobeoordeling biedt de mogelijkheid om rekening te houden met variabiliteit en onzekerheid. Tijdens het congres zal ook een hulpmiddel in Microsoft Excel worden gepresenteerd die speciaal voor de Arbo-dienstverleners is ontwikkeld.


21 - 26 september 2014

Viaeterna uitgenodigd voor presentatie tijdens het IWA World Water Congress
Viaeterna is uitgenodigd voor mondelinge presentatie van resultaten van het onderzoek 'Heterotrophic Plate Counts as an index of hygiene during operations on drinking water mains' tijdens het
IWA World Water Congress van 21 t/m 26 september 2014 in Lissabon, Portugal.


24 februari 2014
 

  • Edwin Blaauwgeers, Beleidsadviseur Asset Management bij Vitens NV
  • "Prima cursus voor deelnemers die in vogelvlucht van asset management via risico management gaan naar kwantitatief rekenen aan risico's middels kansverdelingen cq. frequentiespreidingen. Enige basiskennis van het laatste helpt wel. Al met al een aanrader! "
  • Op verzoek van drinkwaterbedrijf Vitens organiseerde Viaeterna de training  'Inleiding in kwantitatief risicomanagement' op 21 februari jl. voor 13 deelnemers van de Afdeling Asset management. Deze mogelijkheid is er ook voor uw bedrijf of instelling.


1 januari 2014       Epix Analytics (Boulder, CO, USA) is een nieuwe strategische partner van Viaeterna.
  


 "EpiX Analytics is a leading firm specialized in probabilistic modeling. Using our analytical expertise, we help private and public institutions worldwide to make decisions in the presence of uncertainty"

Meer informatie over Epix Analytics kunt u vinden op de 
website van dit bedrijf.     News


8 October 2015

Viaeterna is project leader of a consortium that supports the European Food Safety Authority with statistical analysis

Early 2015, the European Food Safety Authority (EFSA) asked scientific institutions and companies to apply as expert to support her Methodology Unit. This unit supports the scientific panels of EFSA. Only five consortia met the EFSA quality standards. Viaeterna is project leader of The Netherlands - US consortium, together with TNO Food & Nutrition, Santoxar and Epix Analytics (US). During 2015 - 2019 EFSA will ask the five consortia to tender for calls when EFSA requires support for statistical analyses and data management. The total budget available for these projects is 2,5 million euro.

Click here for the details of this contract.


21-26 September 2014
Viaeterna presented during the IWA World Water Congress
Viaeterna has given an oral presentation of the results of the research 'Heterotrophic Plate Counts as an index of hygiene during operations on drinking water mains' during the 
IWA World Water Congress from 21 to 26 September 2014 in Lisbon, Portugal.


24 February 2014 

Edwin Blaauwgeers, Advisor Asset Management at Vitens NV
"Excellent course for participants to get an overview from asset management to risk management and quantitative calculations of risks using probability and frequency distributions. Some basic knowledge of the latter is helpful. All in all a training to recommend! "

At the request of Vitens, the largest drinking water company of The Netherlands, Viaeterna organised the training 
'An introduction to quantitative risk management' on 21 Februari 2014 for 13 participants of their Asset Management department. 

This option is available for your company or institute too. 1 January 2014       Epix Analytics (Boulder, CO, USA) is a new strategic partner of Viaeterna.


"EpiX Analytics is a leading firm specialized in probabilistic modeling. Using our analytical expertise, we help private and public institutions worldwide to make decisions in the presence of uncertainty"

You can find more information about Epix Analytics on the company 
website.