Viaeterna for (quantitative) risk assessment. Simple base, systematic analysis, fast track to the right priorities.

Kwantitatief risicomanagement

Kwantitatief risicomanagement                                                                                                                                        

Risicomanagement kun je samenvatten als het kennen en beheersen van de kans op en de gevolgen van bedreigingen voor de kwaliteit en kosten. Kwantitatief risicomanagement is het rekenen aan kansen en effecten, rekening houdend met variabiliteit en onzekerheid. Dit is heel gebruikelijk in de lucht- en ruimtevaart, de (petro)chemie, de financiële sector en bij de ontwikkeling van nucleaire systemen. Het lijkt daarom weggelegd voor de zogenaamde ‘rocket scientists’ en ‘whiz kids’. De methoden worden echter in steeds meer bedrijfstakken en vakgebieden met succes toegepast. De basistechnieken zijn namelijk veel gemakkelijker, effectiever en efficiënter dan het lijkt.


Wat levert het op?

    o    Een kwantitatief beeld van risico’s, inclusief de variabiliteit daarvan.

    o    Best-case en worst-case scenario’s in combinatie met een realistischer beeld van de kans daarop.

    o    Een kwantitatieve samenhang tussen factoren die de kwaliteit bepalen.

    o    Objectieve, kwantitatief onderbouwde prioriteiten:

            o    Waar zijn maatregelen het meest effectief

            o    Is extra onderzoek nodig en zo ja, waar is dat het meest effectief?

    o    Interactie van de disciplines die een proces sturen: een nog optimalere samenwerking!


Hoe pak je het aan? Dit kan ik u uitleggen tijdens een overleg, of het u leren tijdens een training:

1.  Eenvoudig beginnen. Schets het proces op hoofdlijnen en geef de relaties aan.

2.  Vertaal die relaties samen met specialisten in kwantitatieve formules, houd dit eenvoudig.

3.  Beschrijf de bekende of geschatte variatie van de procesvariabelen (kansverdelingen)

4.  Reken in Excel de formules door. 

Met een add-in kunt u rekenen met alle waarden van de geschatte variatie, niet met maar één vaste waarde, zoals gemiddelde, minimum of maximum. Het kan ook met een ander programma en het voordeel van Excel is dat de meeste specialisten en leidinggevenden hiermee kunnen werken. Dat maakt de communicatie en samenwerking natuurlijk wel een stuk gemakkelijker!

5. Laat de add-in automatisch uitrekenen welke variabelen de meeste invloed hebben op het proces. 

Deze variabelen krijgen daarmee een objectieve prioriteit bij:

a.     Het nemen van maatregelen, als de onzekerheid over de variabele acceptabel is.

b.     Het verzamelen van (betere) gegevens en kennis, als de onzekerheid te groot is. 

Optimaliseer de formules (stap 2) en/of de waarden van variabelen (stap 3) en reken opnieuw (stap 4).

6.  Bij een verandering van het proces: reken door wat het effect daarvan is, bij voorkeur vooraf.