Viaeterna for (quantitative) risk assessment. Simple base, systematic analysis, fast track to the right priorities.

Aanpak

Uw uitgangspositie                                                                                                                                                                                                                                        

Er zijn ruwweg vier uitgangssituaties voor de weg naar een optimale balans tussen risico's, kwaliteit en kosten:

  1. U vermoedt dat een hogere kwaliteit of lager kosten mogelijk zijn, maar u bent daar niet zeker van.
  2. U weet dat een hogere kwaliteit of lagere kosten nodig zijn, maar u weet niet hoe.
  3. U hebt al een idee hoe het anders moet, maar uw wilt meer zekerheid.
  4. Een overheidsinstantie of klant vraagt u een waarborg voor de kwaliteit van uw processen, producten en diensten.


Een getrapte aanpak


   


Het is belangrijk om een getrapte aanpak van risicomanagement te volgen (zie afbeelding):

  1. Eenvoudig beginnen, vanuit de praktijk, waar mogelijk eenvoudig houden.
  2. Objectief vaststellen wat de belangrijkste procesonderdelen en risico's zijn.
  3. Daar waar de onzekerheid over belangrijke risico's nog te groot is: een trede hoger in de analysepyramide (risicobeoordeling).
  4. Daar waar de onzekerheid over belangrijke risico's acceptabel is: indien nodig maatregelen nemen (risicobehandeling).
  5. Q - € balans: balans tussen kwaliteit/risico en kosten analyseren, indien nodig kwantitatief.


Mijn bijdrage
Ik ben breed geörienteerd en ik wil graag vrijblijvend met u van gedachten wisselen over uw uitdagingen en de mogelijke oplossingen. Als ik denk dat ik niet de meest geschikte persoon ben, kan ik onder mijn partners en in mijn brede netwerk zoeken naar personen en bedrijven die u wel kunnen helpen. Ik ben 
gespecialiseerd op het gebied van:

  1. Risicomanagement en statistiek (systematiek, risicobeoordeling, objectieve prioriteiten, statistische analyse, kwantitatieve modellen)
  2. Microbiologie  (besmetting, vermeerdering, inactivatie en verwijdering, gezondheidseffecten)
  3. Bedrijfszekerheid (kans op en effect van incidenten en uitval van processen)
  4. Projectmanagement (planning, begroting, begeleiding en uitvoering)

   Training     Publicaties, presentaties en rapporten